Rekisteriseloste

Yleistä

Essentum Group Oy käsittelee henkilötietoja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain edellyttämien menetelmien mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään. Tätä tietosuojaselostetta voidaan ajoittain muuttaa, jotta Essentum Group Oy:n verkkosivuston vierailijat ja rekisteröidyt ovat tietoisia, miten heidän henkilötietojaan käsitellään. Voimassa oleva tietosuojaseloste on aina saatavilla Essentum Group Oy:n verkkosivuilla.

Rekisterinpitäjän tiedot

Rekisterinpitäjä

 • Essentum Group Oy
 • 3106876-1
 • Ansakuja 2 As. 4
 • 88900 Kuhmo

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

 • Arttu Heikkinen
 • Toimitusjohtaja
 • arttu.heikkinen@essentumgroup.fi
 • Rekisterin nimi
 • Essentum Group Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Suomen henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen
 • Asiakastiedotteet ja markkinointi omille asiakkaille
 • Palveluiden tilastointi
 • Verkkotunnusten rekisteröinti ja hallinta

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

 • Nimi
 • Henkilötunnus / Y-tunnus *
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Asiointikieli

* Henkilötunnusta pyydetään .fi -verkkotunnuksen rekisteröintiin yksityishenkilölle.

Verkkosivustojen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet

Asiakkaan IP-osoite tilausten ja palveluun kirjautumisen yhteydessä

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaiden itsensä antamat tiedot
 • Asiakkaiden itsensä ilmoittamat estot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille lukuunottamatta verkkotunnusten rekisteröinnissä käytettäviä verkkotunnusrekistereitä. Rekisteröinnissä verkkotunnuksen haltijan ja yhteyshenkilöntiedot luovutetaan .fi -verkkotunnusten osalta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Muiden verkkotunnuspäätteiden osalta tiedot luovutetaan Hexonet GmbH:lle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen asiakkuuden hoitamiseen, verkkotunnusten hallinnointiin sekä kirjanpitolain edellyttämien velvoitteiden täyttämiseen. Henkilötiedot poistetaan kun niiden säilytys ei ole enää ollut tarpeen kahden (2) vuoden kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään sähköisessä muodossa tietoturvallisesti suojatussa palvelinsalissa. Pääsy rekisterin tietoihin vaatii siihen riittävät oikeudet sekä vahvan tunnistautumisen. Käytössä olevien palomuuriteknologioiden avulla estetään rekisteriin kohdistuvia ulkopuolisia hyökkäyksiä ja tietojen kalastelua. Rekisteriin sisällytetyt tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja ne ovat tarpeen tullen palautettavissa.

Henkilötietoja käsittelevät vain Essentum Group Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Essentum Group Oy:n palveluksessa. Henkilöitä sitoo vahva vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja tai onko niitä aiemmin käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöksistä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan sekä kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Myös rekisteröidyn itsensä toimittamia tietoja voidaan siirtää koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiin, tulee aiemmin mainituista kohdista lähettää pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole Euroopan tietosuoja-asetuksen tai Suomen lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tai perua uutiskirjeen tilaus verkkopalveluun kirjautuneena. Uutiskirjeen voi myös perua suoraan vastaanotetun uutiskirjeessä olevan linkin kautta.